Ovládače

OVLÁDAČE A PRIVOLÁVAČE

Ovládače a privolávače vďaka svojmu dizajnu a priamočiarosti umožňujú jednoduché a intuitívne ovládanie výťahu

Moderné ovládače sú použiteľné aj v starých kabínach, sú univerzálne. A preto sú vhodným riešením aj pre čiastočnú rekonštrukciu výťahu.

Ovládaču dominuje maticový displej s ukazovateľom smeru a polohy výťahu. Do ovládača je možné zakomponovať široké spektrum rôznych doplnkov.

Inštalujeme prípravu na DEK, integrované núdzové osvetlenie, prípravu na dorozumievacie zariadenie. Výťahové ovládače alebo privolávače môžu byť vybavené zobrazovačmi stavu výťahu v rôznych prevedeniach podľa želania zákazníka.

© Baryt, s.r.o., All rights reserved 2015