Prehliadky a skúšky

IX. PREHLIADKY A SKÚŠKY

Odborná prehliadka:

vykonaná podľa STN 274002 - vykonávaná každé 3 (6) mesiacov
v cene je zahrnutá doprava osôb do vzdialenosti 15 km od sídla serv. organ.

Položka číslo Odborná prehliadka výťahu Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
9.1.1. Vykonanie odbornej prehliadky výťahu TOV 250 132,00 € 132,00 € 26,40 € 158,40 €
9.1.2. Vykonanie odbornej prehliadky výťahu TOV 320 146,00 € 146,00 € 29,20 € 175,20 €
9.1.3. Vykonanie odbornej prehliadky výťahu TOV 500 159,00 € 159,00 € 31,80 € 190,80 €
9.1.4. Vykonanie odbornej prehliadky výťahu MB 100 94,00 € 94,00 € 18,80 € 112,80 €
9.1.5. Vykonanie odbornej prehliadky výťahu NV 250 - 500 132,00 € 132,00 € 26,40 € 158,40 €
9.1.6. Vykonanie odbornej prehliadky výťahu NV 1000 159,00 € 159,00 € 31,80 € 190,80 €
9.1.7. Vykonanie odbornej prehliadky výťahu NV 2000 172,00 € 172,00 € 34,40 € 206,40 €

Vyhotovenie dokumentácie:

Vyhotovenie duplikátu pasportu, výkresu zostavy, zameranie výťahu – podľa STN 27 4002

Položka číslo Dokumentácia Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
9.1.8. Vyhotovenie dokumentácie bez rozdielu nosnosti 240,00 € 240,00 € 48,00 € 288,00 €

Vyhotovenie dokumentácie:

Vyhotovenie projektu, výkresu zostavy, zameranie výťahu – podľa STN 27 4002

Položka číslo Dokumentácia Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
9.1.9. Vyhotovenie projektu bez rozdielu nosnosti 720,00 € 720,00 € 144,00 € 864,00 €

Položka číslo Odborná skúška výťahu Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
9.2.1. osobný výťah do nosnosti 500 kg a počtu 8 staníc 162,00 € 162,00 € 32,40 € 194,40 €
9.2.2. osobný výťah do nosnosti 1000 kg a počtu 8 staníc 216,00 € 216,00 € 43,20 € 259,20 €
9.2.3.  - príplatok za každú ďalšiu stanicu 8,00 € 8,00 € 1.60 € 9,60 €
9.2.4. nákladný výťah do nosnosti 100 kg a počtu 2 staníc 108,00 € 108,00 € 21,60 € 129,60 €
9.2.5. nákladný výťah do nosnosti 500 kg a počtu 2 staníc 168,00 € 168,00 € 33,60 € 201,60 €
9.2.6. nákladný výťah do nosnosti 1000 kg a počtu 2 staníc 204,00 € 204,00 € 40,80 € 244,80 €
9.2.7. nákladný výťah do nosnosti 2000 kg a počtu 2 staníc 228,00 € 228,00 € 45,60 € 273,60 €
9.2.8.  - príplatok za každú ďalšiu stanicu 8,00 € 8,00 € 1,60 € 9,60 €

Opakovaná úradná skúška:

vykonaná podľa vyhl.718/2002 Z.z. -vykonávaná každých 6 (10) rokov

Rozdelenie:

- akreditovaná osoba : Technická inšpekcia alebo TUV SUD skúšku riadi a vyhodnocuje

- servisná organizácia : zabezpečí kompletné prevedenie skúšky  v cene je zahrnutá doprava a manipulácia so záťažou  v cene je zahrnutá doprava osôb do vzdialenosti 15 km od sídla servisnej organizácie

Položka číslo OÚS - cena servisnej organizácie Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
9.3.1. osobný výťah do nosnosti 500 kg a počtu 8 staníc 144,00 € 144,00 € 28,80 € 172,80 €
9.3.2. osobný výťah do nosnosti 1000 kg a počtu 8 staníc 204,00 € 204,00 € 40,80 € 244,80 €
9.3.3.  - príplatok za každú ďalšiu stanicu 8,00 € 8,00 € 1,60 € 9,60 €
9.3.4. nákladný výťah do nosnosti 100 kg a počtu 2 staníc 96,00 € 96,00 € 19,20 € 115,20 €
9.3.5. nákladný výťah do nosnosti 500 kg a počtu 2 staníc 156,00 € 156,00 € 31,20 € 187,20 €
9.3.6. nákladný výťah do nosnosti 1000 kg a počtu 2 staníc 192,00 € 192,00 € 38,40 € 230,40 €
9.3.7. nákladný výťah do nosnosti 2000 kg a počtu 2 staníc 216,00 € 216,00 € 43,20 € 259,20 €
9.3.8.  - príplatok za každú ďalšiu stanicu 8,00 € 8,00 € 1,60 € 9,60 €

© Baryt, s.r.o., All rights reserved 2015