Servis

X. SERVIS

Mesačný paušálny servis - v cene je zahrnuté :

- údržba a opravy výťahov
- odborné prehliadky výťahov
- mastenie výťahov
- havarijná a vyprosťovacia služba nepretržite 24 hodín
- doprava osôb do vzdialenosti 15 km od sídla servisnej organizácie

Položka číslo OV - nosnosť do 1000 kg, rýchlosť do 1 m/s, ručné dvere Cena spolu DPH Cena s DPH
10.1.1 cena za 1 stanicu 6,60 € 1,32 € 7,92 €
10.1.2  - príplatok za každé ďalšie nástupište 6,60 € 1,32 € 7,92 €

Položka číslo OV -nosnosť do 1000 kg, rýchlosť do 1 m/s, autom. dvere Cena spolu DPH Cena s DPH
10.2.1 cena za 1 stanicu 13,80 € 2,76 € 16,56 €
10.2.2  - príplatok za každé ďalšie nástupište 12,60 € 2,52 € 15,12 €

Položka číslo NV -nosnosť do 1000 kg, rýchlosť do 1 m/s, ručné dvere Cena spolu DPH Cena s DPH
10.3.1 nákladný výťah do nosnosti 100 kg a počtu 2 staníc 18,60 € 3,72 € 22,32 €
10.3.2 nákladný výťah do nosnosti 500 kg a počtu 2 staníc 34,60 € 6,92 € 41,52 €
10.3.3 nákladný výťah do nosnosti 1000 kg a počtu 2 staníc 25,80 € 5,16 € 30,96 €
10.3.4 nákladný výťah do nosnosti 2000 kg a počtu 2 staníc 29,40 € 5,88 € 35,28 €
10.3.5  - príplatok za každé ďalšie nákladište 9,00 € 1,80 € 10,80 €

Hodinová zúčtovacia sadzba - v cene je zahrnuté :
- hodinová sadzba za každú vykonanú aj každú začatú hodinu práce
- dopravné náklady do vzdialenosti 15 km od sídla servisnej organizácie

Položka číslo Hodinová zúčtovacia sadzba Cena spolu DPH Cena s DPH
9.3.1 servisný technik podľa § 18 28,00 € 5,60 € 33,60 €
9.3.2 odborný pracovník podľa § 16 37,00 € 7,40 € 44,40 €

© Baryt, s.r.o., All rights reserved 2015