Rôzne

VIII. RÔZNE

Položka číslo Iné opravy  Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
8.1.1. Uzamknutie strojovne (zámok + vložka + kovanie + štítky) 252,00 € 87,00 € 339,00 € 67,80 € 406,80 €
8.1.2. Rebrík do priehlbne (zváranie, kotvenie) 105,00 € 99,00 € 204,00 € 40,80 € 244,80 €
8.1.3. Rebrík do strojovne (závesný) 205,00 € 99,00 € 304,00 € 60,80 € 364,80 €
8.1.4. Výmena dreveného nárazníka protiváhy 12,00 € 63,00 € 75,00 € 15,00 € 90,00 €
8.1.5. Opásanie protiváhy, suchá montáž (2 ks)  162,00 € 120,00 € 282,00 € 56,40 € 338,40 €
8.1.6. Montáž operačnej  jednotky s úpravou kabínového ovládača 265,00 € 196,00 € 461,00 € 92,20 € 553,20 €
8.1.7. Dotykový kľuč s naprogramovaním 13,00 € 6,00 € 19,00 € 3,80 € 22,80 €
8.1.8. Oprava osvetlenia strojovne, osvetľovacie teleso, vypínač 112,00 € 102,00 € 214,00 € 42,80 € 256,80 €
8.1.9. Doplnenie hasiaceho prístroja do strojovne vrátane  57,00 € 40,00 € 97,00 € 19,40 € 116,40 €
8.1.10. Čerpanie vody zo šachty + vyčistenie od dom. odpadu 0,00 € 141,00 € 141,00 € 28,20 € 169,20 €
8.1.11. Vyčistenie priehlbne šachty 0,00 € 45,00 € 45,00 € 9,00 € 54,00 €
8.1.12. Vyčistenie strojovne 0,00 € 45,00 € 45,00 € 9,00 € 54,00 €
8.1.13. Doplnenie krytu, prípadná výmena svorkovnice 9,00 € 43,00 € 52,00 € 10,40 € 62,40 €
8.1.14. Kompletná výmena oleja výť. stroja 54,00 € 33,00 € 87,00 € 17,40 € 104,40 €
8.1.15. DM - zriadenie šnekového KVZ 36,00 € 195,00 € 231,00 € 46,20 € 277,20 €
8.1.16. Vyhotovenie otvorov na dvere 66,00 € 87,00 € 153,00 € 30,60 € 183,60 €
8.1.17. Montáž nárazníka 85,00 € 87,00 € 172,00 € 34,40 € 206,40 €
8.1.18. Doplnenie gumeného nárazníka 22,00 € 43,00 € 65,00 € 13,00 € 78,00 €
8.1.19. Vyhotovenie olemovania otvorov  v strojovni 54,00 € 87,00 € 141,00 € 28,20 € 169,20 €
8.1.20. Demontáž a montáž zrkadla 100,00 € 87,00 € 187,00 € 37,40 € 224,40 €
8.1.21. Upevnenie konzoly vodidiel 1 ks 51,00 € 66,00 € 117,00 € 23,40 € 140,40 €
8.1.22. Oprava čelnej steny 22,00 € 33,00 € 55,00 € 11,00 € 66,00 €
8.1.23. Doplnenie osvetľovacieho telesa 107,00 € 69,00 € 171,00 € 34,20 € 205,20 €
8.1.24. Oprava protiváhy - spevnenie  75,00 € 120,00 € 196,00 € 39,20 € 235,20 €
8.1.25. Demontáž montáž zrkadla do kabíny výťahu 72,00 € 66,00 € 138,00 € 27,60 € 165,60 €
8.1.26. Zváranie na mieste. Protipožiarne zabezpečenie. 9,00 € 66,00 € 75,00 € 15,00 € 90,00 €
8.1.27. Prehradenie šachty v priehlbni 468,00 € 270,00 € 738,00 € 147,60 € 885,60 €
8.1.28. Označenie šachtových dvier 1 výťah 18,00 € 18,00 € 36,00 € 7,20 € 43,20 €
8.1.29. Maľovanie strojovne výťahu 54,00 € 58,00 € 112,00 € 22,40 € 134,40 €
8.1.31. Bezprašný náter podlahy strojovne výťahu 54,00 € 58,00 € 112,00 € 22,40 € 134,40 €
8.1.32. Asistencia pri montáži DEK alebo kamery 0,00 € 180,00 € 180,00 € 36,00 € 216,00 €
8.1.33. Doplnenie zbernej nádoby 15,00 € 22,00 € 37,00 € 7,40 € 44,40 €
8.1.34. Nerezové lišty 200 mm TONV 900 kg 648,00 € 141,00 € 789,00 € 157,80 € 946,80 €
8.1.35. Nerezové lišty 100 mm TONV 900 kg 324,00 € 141,00 € 465,00 € 93,00 € 558,00 €
8.1.36. Výroba a osadenie ochranného koša 252,00 € 468,00 € 720,00 € 144,00 € 864,00 €
8.1.37. Montáž dvoch samomazov kabíny 144,00 € 66,00 € 210,00 € 42,00 € 252,00 €
8.1.38. Hygienická maľovka šachty 342,00 € 252,00 € 594,00 € 118,80 € 712,80 €
8.1.39. Montáž vypínača osvetlenia 15,00 € 30,00 € 45,00 € 9,00 € 54,00 €

Položka číslo Iné opravy - vodidlá Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
8.2.1. Uvoľnenie nosníkových napätí do 8.staníc 0,00 € 198,00 € 198,00 € 39,60 € 237,60 €
8.2.2. Uvoľnenie nosníkových napätí do 14.staníc 0,00 € 334,00 € 334,00 € 66,80 € 400,80 €
8.2.3. Vyčistenie vodidiel od mastnoty technickým benzínom, 1 p. 25,00 € 84,00 € 109,00 € 21,80 € 130,80 €
8.2.4. Zlícovanie vodidiel a dotiahnutie spojov do 8 staníc 0,00 € 198,00 € 198,00 € 39,60 € 237,60 €
8.2.5. Zlícovanie vodidiel a dotiahnutie spojov do 14 staníc 0,00 € 295,00 € 295,00 € 59,00 € 354,00 €
8.2.6. Premazanie vodidiel mazivom do 8 staníc 45,00 € 141,00 € 186,00 € 37,20 € 223,20 €
8.2.7. Premazanie vodidiel mazivom do 14 staníc 61,00 € 219,00 € 280,00 € 56,00 € 336,00 €
8.2.8. Kotvenie vodidiel, nová konzola (1ks) 72,00 € 180,00 € 252,00 € 50,40 € 302,40 €

Položka číslo Iné opravy - protiváha Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
8.3.1. Napnutie vodidiel protiváhy (lanové, drôtené, tyčové) 0,00 € 219,00 € 219,00 € 43,80 € 262,80 €
8.3.2. Výmena drôtených vodiacich čeľustí 1 ks 54,00 € 121,00 € 175,00 € 35,00 € 210,00 €
8.3.3. Výmena drôteného vodidla 1 ks 139,00 € 822,00 € 961,00 € 192,20 € 1 153,20 €
8.3.4. Oprava protiváhy - nosné tyče 0,00 € 141,00 € 141,00 € 28,20 € 169,20 €
8.3.5. Výmeny vodiacich čeľusť protiváhy 216,00 € 121,00 € 337,00 € 67,40 € 404,40 €
8.3.6. Preosadenie dráhy vodidiel protiváhy 36,00 € 828,00 € 864,00 € 172,80 € 1 036,80 €

© Baryt, s.r.o., All rights reserved 2015