Servis výťahu

Základný servis

Je určený pre organizácie s malou prevádzkou výťahu. Zahŕňa úkony na zákazku ako opravy, mazanie a odborné prehliadky, bez paušálnych platieb

Viac informácií

Kombinovaný servis

Vhodný pre správcov s priemernou náročnosťou na prevádzku výťahov. Umožňuje vytvoriť ideálny mix úkonov z paušálneho servisu a prác na zákazku.

Viac informácií

Komplexný servis

Pri vyššej prevádzke výťahov je tento balík najvhodnejší. Zákazník platí mesačný paušálny poplatok a všetky dohodnuté úkony sú predplatené.

Viac informácií
kabína výťahu
kabínový ovládač výťahu

Odborné skúšky výťahov

Výťahy patria medzi vyhradené technické zariadenia. Na vyhradenom technickom zariadení je nutné počas prevádzky vykonávať prehliadky (revízie) a skúšky v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009. Rozsah prác prehliadok a skúšok sa vykonáva v zmysle príslušných technických noriem.

Odborná prehliadka

  • prehliadku vykonáva revízny technik (odborný pracovník)
  • výťah s prevádzkou osôb (každé 3 mesiace)
  • bez prevádzky osôb (každých 6 mesiacov)

Odborná skúška

  • skúšku vykonáva revízny technik (odborný pracovník)
  • výťah s prevádzkou osôb (každé 3 roky)
  • výťah bez prevádzky osôb (každých 6 rokov)

Opakovaná úradná skúška

skúšku vykonáva oprávnená právnická osoba (skúšku riadi, vyhodnocuje) a servisná firma (vykonáva kompletné prevedenie skúšky)

  • výťah s prevádzkou osôb (každých 6 rokov)
  • výťah bez prevádzky osôb (každých 10 rokov)

© Baryt, s.r.o., All rights reserved 2015