Na Hrad by z tunela mohol viesť výťah.

Na Hrad by z tunela mohol viesť výťah.

Na Hrad by z tunela mohol viesť výťah.

O nápade sprístupniť Bratislavský hrad prostredníctvom výťahu aj z električkového tunela a o riešení parkovania v areáli Hradu sme sa pozhovárali s hlavným architektom rekonštrukcie Ivanom MASÁROM.

Prišli sme s myšlienkou urobiť výťah z električkového tunela na Hrad, keďže tunel ide pod hradným areálom. Táto idea je zatiaľ iba nakreslená, ale uskutočnili sa už aj prvé rozhovory medzi Kanceláriou národnej rady SR a magistrátom. Projektanti rekonštrukcie tunela teraz skúmajú, aké opatrenia by si to vyžadovalo, aby sa to dalo zrealizovať.

Aká by bola trasa výťahu na Hrad? Odkiaľ a kam by viedla?

- Predstava je taká, že v strede tunela by vznikla jedna zastávka, na ktorej by sa vytvorilo výstupisko. Výťah by potom vychádzal v priestore neďaleko znovu vybudovanej bývalej budovy zimnej jazdiarne, ktorá sa plánuje spolu s obnovou barokovej záhrady. Návštevník by mohol v podstate vystúpiť z električky a vyviesť sa na Hrad. Malo by to zmysel aj vzhľadom na vytvorenie už spomínaného objektu zimnej jazdiarne, ktorá by mala slúžiť ako polyfunkčná budova. Vyviesť by sa k nej dalo výťahom nielen počas dňa, ale aj v rámci večerných podujatí, ktoré by mali byť v jazdiarni.

Považujete tento zámer za reálny a uskutočniteľný?

- Zámer je reálny a aj realizovateľný a myslím si, že aj dobrý. Možno by to svojim spôsobom prispelo k ďalšiemu zatraktívneniu Bratislavy. Zahraniční turisti si totiž pamätajú práve nie úplne bežné a obvyklé veci a mesto s nimi identifikujú. Bolo by to dobré aj z praktického hľadiska, pretože by sa Hrad dal okrem trolejbusu navštíviť aj nepriamo električkou.

Popri MHD je ďalšou vecou výstavba parkovísk na Hrade a pri ňom. Ako to vyzerá s nimi?

- Myslím si, že vôbec nie je na škodu, ak sa urobí podzemné parkovanie nielen v rámci hradného areálu, ale aj pri ňom. Jedno parkovisko by, samozrejme, malo byť prioritne pre návštevníkov hradu. Plánovaný vjazd do garáží v areáli je z miesta vjazdu do existujúcej garáže pod objektmi na západnej terase. Bol by, samozrejme, predĺžený medzi dvomi múrmi a autá by sa pod zemou dostali pod plánovanú barokovú záhradu. 

Zdroj:
Zhováral sa Róbert Lattacher 22.04.2010
Bratislavské noviny ročník XIII – Číslo 15 
http://www.bratislavskenoviny.sk/

späť na zoznam

© Baryt, s.r.o., All rights reserved 2015