Balíky servisu výťahov

Základný servis výťahov

Je určený pre organizácie s malou prevádzkou výťahu. Zahŕňa úkony na zákazku ako opravy, mazanie a odborné prehliadky, bez paušálnych platieb.

Dozorcu výťahu podľa STN 27 4002 zaškolí náš odborný pracovník, a správca si môže túto činnosť zabezpečiť vo vlastnej réžii. Pri výťahoch ktoré sú nami servisované je toto školenie bezplatné. Následná servisná činnosť sa vykonáva na základe aktuálnych potrieb, a pravidelných servisných cyklov. Objednáva sa telefonicky a každá činnosť na výťahu je fakturovaná podľa aktuálneho cenníka

 • Dispečerské stredisko v prevádzke 24 hodín denne pri stálej obsluhe
 • Vyprosťovanie NON - STOP
 • Opravy výťahov na zákazku od 7.00 hod. do 16.00 hod.

Kombinovaný servis výťahov

Vhodný pre správcov s priemernou náročnosťou na prevádzku výťahov. Umožňuje vytvoriť ideálny mix úkonov z paušálneho servisu a prác na zákazku.

V paušálnych platbách je zahrnuté: Odborné prehliadky výťahov, činnosť výťahového technika, opravy a mazanie výťahov.

Všetky ďalšie činnosti, sú realizované na objednávku na základe aktuálnych potrieb správcu. Princíp objednávania a fakturácie je rovnaký ako pri základnom servisnom balíku.

 • Dispečerské stredisko v prevádzke 24 hodín denne pri stálej obsluhe
 • Vyprosťovanie NON - STOP
 • Opravy výťahov na zákazku od 7.00 hod. do 16.00 hod.

Komplexný servis výťahov

Pri vyššej prevádzke výťahov je tento balík najvhodnejší. Zákazník platí mesačný paušálny poplatok a všetky dohodnuté úkony sú predplatené.

V paušálnych platbách je zahrnuté: Odborné prehliadky výťahov, činnosť výťahového technika, opravy a mazanie výťahov.

Ďalšie výhody:

 • Služba ST GRATIS - bezplatné hlásenie porúch výťahov
 • Opravy výťahov od 7.00 hod. do 21.00 vrátane víkendov a sviatkov
 • Garancia reakčných časov, reakcia a výjazd okamžite, odstránenie závady v priemere do 1 hodiny
 • Odstraňovanie drobného úmyselného poškodenia výťahu
 • Dispečerské stredisko v prevádzke 24 hodín denne pri stálej obsluhe
 • Vyprosťovanie NON - STOP
 • Opravy výťahov na zákazku od 7.00 hod. do 16.00 hod.

© Baryt, s.r.o., All rights reserved 2015