Rozvádzače

V 70 a 80 rokoch minulého storočia bola firma MEZ Vsetín najväčším dodávateľom výťahových rozvádzačov. Od roku 1994 došlo k zmene riadenia výťahových rozvádzačov. Reléové rozvádzače boli nahradené rozvádzačmi s mikroprocesorovým riadením.

ROZVÁDZAČE

Rozvádzače s frekvenčnými meničmi šetria až 35% elektrickej energie, znižujú tým mechanické opotrebovanie a zabezpečujú presné zastavovanie kabíny výťahu v stanici.

Spolupracujeme s výrobcom kvalitných výťahových rozvádzačov z Českej republiky.Rozváděče Vsetín, s.r.o. Jiráskova 2057, Vsetín. Web: http://www.vrvs.cz

© Baryt, s.r.o., All rights reserved 2015