Výťahy

Ekologické výťahy

Recyklovateľné materiály, nižšie emisie pri výrobe komponentov, jednoduchá montáž s minimalizovaním odpadov, ľahšie a menšie stavebné prvky s menším počtom obalového materiálu, používanie nízko energetických komponentov.

Všetky tieto a ešte veľa ďalších inovácií vedie znižovaniu znečisťovania našej planéty. Záleží nám na ekológii. Aj s týmto ohľadom vyberáme dodávateľov a technológie, ktoré čo najmenej zaťažujú životné prostredie. Okrem moderných ekologicky materiálov pri výstavbe či rekonštrukcii výťahu zohráva veľkú úlohu aj úspora energie. Používame prvky so zníženou spotrebou ako sú led diódy, moderné rozvádzače s frekvenčnými meničmi, úsporné motory, a iné.

Okrem toho naše výťahy nesvietia, keď sa nepoužívajú, a dokážu pomocou rekuperácie využívať zemskú príťažlivosť a elektrickú energiu aj vyrábajú.

Ekologické výťahy
Nízko energetický výťah

Nízko energetické výťahy

Ako usporiť až 70% nákladov na energiu pri prevádzke výťahu?

Nízko energetické komponenty.
Trakčný bez-prevodový motor znižuje spotrebu energie až o 20%. Výmena releového rozvádzača za moderný s frekvenčnými meničmi dokáže znížiť spotrebu až o 35%. Používanie led diód a a režimu automatického vypínania svetiel tiež ušetrí dosť energie.

Rekuperácia.
Pri jazde zaťaženej kabíny smerom nadol, ale aj v prípade ak je kabína prázdna alebo málo zaťažená pri ceste nahor, sa vytvára energia.  Vďaka zemskej príťažlivosti motor elektrickú energiu vyrába , namiesto toho aby ju spotrebovával. Systém rekuperácie umožňuje v porovnaní s bežnými výťahmi úsporu až 70% spotreby elektrickej energie.

Pravidelné prehliadky a kvalitný servis.
Pravidelnou kontrolou stavu výťahu sa dá predísť stratám ktoré môžu byť zapríčinené neplánovaným vysokým zaťažením komponent, prípadne výrobnými chybami, či neodbornými zásahmi tretích strán. Kvalitný servis v pravidelných intervaloch je spravidla výhodnejší, ako zvýšená spotreba, alebo nečakaná závada.

© Baryt, s.r.o., All rights reserved 2015